Drømmegrupper

aftenhimmel

10 aftener i drømmenes verden – 10 aftener med kig på ressourcer                                         ved Kim Ebbe Dambæk
Drømme indeholder, ligesom eventyr, mange symboler og
tolkningsmuligheder. Forskellen mellem eventyrene og drømmene er dog at drømmene fortæller os om vores helt egen private udvikling og udfoldelse. Derfor er en kreativ dialog med sit drømmeunivers en
mulighed for at få fingeren på pulsen af sine egne ressourcer.
Drømmearbejde er det fascinerende, bevidste arbejde som kan gøres for at folde drømme ud og undersøge hvad der udvikler sig og er i gære inde i os.
Denne drømmegruppe arbejder med metoder fra terapeutiske drømmeskoler og anvender den sidste nye viden på området.

” Ved at gå i drømmegruppe en gang om måneden kom der en øget opmærksomhed på mine drømme. Jeg har fået en oplevelse af at have en værdifuld kilde til selvforståelse uden om det rationelle, censurerende ego og en fornemmelse af en tilgængelig ressource; selvom sådan en drøm i første omgang kan virke meget lidt tilgængelig eller forståelig.
Jeg har lært mig at tage mine drømme alvorligt i stedet for at feje dem bort som noget mærkeligt sludder. Har faktisk foretaget konkret handling i mit “vågne liv” på baggrund af mine drømme.”

Lis, drømmegruppe deltager 2013.

Deltager antal: max. 6 personer.
Tid: Onsdage kl. 19 – 22, i Januar, Februar, Marts, April, Maj, August, September, Oktober November og December.
Pris: 4500.- kr. per deltager for alle 10 gange.
Sted: Ved ‘Skovhuset’, Everdrup.
Beløbet kan betales kontant eller i rater.


ebbedambaek.dk